Dagens mannskap

Truls / Skipper: Første befatning med seiling var som førstereisgutt om bord på RS 5 Liv i Karibia og Stillehavet i 1992. Fortsatte rundt jorda og hjem til Norge med seilskøyta Kavringen. Kjøpte West Wind i 1998 og bodde om bord i 4 år før han ble lokket i land og inn i hus av en kvinne. Epost til Truls

Helene / Styrmann: Har vært aktivt med på både reparasjoner og seilaser helt fra start, i 2002 lokket hun
skipperen i land. Er nå en meget dugandes styrmann ombord. Epost til Helene

Edvard (2003): Matros og sjef for fendere.

Ada (2006): Lettmatros.