Seilskøyteklubben Colin Archer

SSCA jobber for å fremme tradisjonelle bruksbåter, med seil som hovedfremkomstmiddel. Besøk dem her.

KTK

Klassisk Treseilerklubb organiserer de klassiske meterbåtene. Hjemmeside her.

Jeppe Jul Nielsen

Jeppe vokste mer eller mindre opp ombord i RS 14 Stavanger og er i dag en anerkjent konstruktør og konsulent
for trebåter . Hjemmeside her.

Fredrikstad Maritime Center

På Isegran i Fredrikstad har West Wind fått utført riggarbeide. FMC tilbyr også reparasjoner og restaureringer og gode slippfasiliteter. Hjemmeside her.

Kystkulturlosen

Kystkulturlosen er et fint startsted hvis man vil lære mer om kystkultur i Norge. Hjemmeside her.

Norges Kulturvernforbund

Organiserer alle former for kulturvern. Hjemmeside her.

Forbundet Kysten

Interesseorganisasjon for alt som har med fartøyer og kystkultur å gjøre. Hjemmeside her.